Университетска Информационна Система - Студент
-

Университетска Информационна Система - Студент

съдържа информация за студентите постъпили след 2002 година в
Технически Университет - София по образователно-квалификационна
степен бакалавър, магистър и специалист.

Тук можете да намерите лична информация, информация за Вашето
студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки
получени по време на следването.

Влизането в системата се извършва чрез ЕГН/ЛНЧ и факултетен номер
през криптирана връзка, като имате възможност да
видите детайлна информация за последните си 10 влизания.
Полезни връзки: Записване за спорт в ТУ-София